در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 52994

فرشته حقیقت

متخصص زنان، زایمان و نازایی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8/5 صبح الی 14 بعد از ظهر..... نوبت دهی تلفنی, روزهای زوج ساعت 12/5 نوبت دهی از طریق سایت شهرک سلامت,ساعت 8/5 صبح روزهای زوج درهردوحالت نوبتهای هر روز زوج,برای زوج بعدی ثبت میشود


در صورت نداشتن مشکل تا 7 ماهگی هر ماه یکبار- در 8ماهگی هر دو هفته یکبار و در ماه نهم هفته ای یکبار مراجعه شود.