در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 52994

فرشته حقیقت

متخصص زنان، زایمان و نازایی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 8/5 صبح الی 14 بعد از ظهر..... نوبت دهی تلفنی,تا اطلاع ثانوی قابل انجام نمیباشد نوبت دهی از طریق سایت شهرک سلامت,ساعت 8/5 صبح روزهای زوج نوبتهای هر روز زوج,برای زوج بعدی ثبت میشود


روزهای کاری:صبح روزهای زوج
رزرو نوبت ۸/۵ صبح روزهای زوج از طریق سایت شهرک سلامت اصفهان
رزرو نوبت هر روز برای روز زوج بعدی،قابل انجام است
📌ویزیت فقط و فقط با رزرو وقت قبلی انجام میشود📌
روزهای کاری:صبح روزهای زوج
رزرو نوبت ۸/۵ صبح روزهای زوج از طریق سایت شهرک سلامت اصفهان
رزرو نوبت هر روز برای روز زوج بعدی،قابل انجام است
📌ویزیت فقط و فقط با رزرو وقت قبلی انجام میشود📌