در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 65415

نرگس لشنی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

روزهای کاری:دوشنبه از ساعت 12 ظهر الی 15بعد از ظهر. نوبت دهی :از طریق همین سایت هر دوشنبه برای دوشنیه هفته بعد قابل دسترسی می باشد


کلینیک رخ لند
شماره تماس:03135548178
بیمه های طرف قرارداد: تامین اجتماعی، خدمات درمانی، خدمات درمانی نیروی مسلح، آزاد
کلینیک رخ لند
شماره تماس:03135548178
بیمه های طرف قرارداد: تامین اجتماعی، خدمات درمانی، خدمات درمانی نیروی مسلح، آزاد