در این تاریخ نوبتی ثبت نشده است.

شماره نظام پزشکی : 65415

نرگس لشنی

متخصص زنان، زایمان و نازایی

روزهای کاری:دوشنبه از ساعت 12 ظهر الی 15بعد از ظهر.... رزرو نوبت هر دوشنبه ساعت 9 صبح برای دوشنبه هفته بعدی نوبت دهی :از طریق همین سایت هر دوشنبه برای دوشنیه هفته بعد قابل دسترسی می باشد نوبت دهی ساعت 9 صبح قابل دسترسی میباشد...ویزیت با رزرو نوبت فقط قابل انجام است


کلینیک رخ لند
فاز یک، طبقه دو
شماره تماس:03135548178
بیمه های طرف قرارداد: تامین اجتماعی، خدمات درمانی، خدمات درمانی نیروی مسلح
کلینیک رخ لند
فاز یک، طبقه دو
شماره تماس:03135548178
بیمه های طرف قرارداد: تامین اجتماعی، خدمات درمانی، خدمات درمانی نیروی مسلح